آثار دبیر شیمی منطقه خزل
طرح درس سالانه   شیمی سال اول دبیرستان     سال تحصیلی :1390-1389         تهییه کننده : میثم آقاسی          مهر ماه

فعالیت های دیگر و موارد لازم

هدف های کلی درس

موضوعات و عنوان های تدریس

بخش ها

جلسات هفتگی

هفته ها

خواستن از دانش آموزان جهت فکر  و انگیزه ورود به دبیرستان

آشنایی با دانش آموزان و برقراری ارتباط عاطفی- خوش آمد گویی برای ورود به دبیرستان

 

آشنایی با دانش آموزان

 

 

------

 

جلسه اول

 

 

هفته اول

خواندن صفحات 1 تا 7 توسط دانش آموزان

 

 

 

بررسی فصل های مختلف کتاب روش تدریس- روش ارزیابی نکات مورد توجه در طول ترم

 

بررسی کلی کتاب

 

 

 

 

------

 

 

جلسه دوم

تهیه نمودار درختی از درس توسط ذانش آموزان و تکمیل جدول برآورد آب یک خانوار

آشنایی با منابع آب در طبیعت نوع و درصد آبهای موجود و آبهای قابل شرب- بررسی وضعیت جغرافیایی کشورمان – شهرمان – از لحاظ منابع آبی

 

منابع آب در طبیعت و تجدید پذیری طبیعی منابع آب

 

صفحات 1 تا 8

 

جلسه اول

هفته دوم

 

 

-----------------------

اطمینان از کسب اهداف آموزشی و پاسخ به فکر کنید ها- بحث در مورد جدول برآورد  آب یک خانوار

 

ارزشیابی مستمر

 

بخش 1 صفحات 1 تا 8

 

جلسه دوم

 

دادن نمونه سوال جهت تمرین بیشتر دانش آموزان

بررسی یکاهای سیستم متریک- بررسی مصارف آشکار و نهان آب- ویژگی های غیر عادی آب و حل فکر کنید ها

 

مصرف آشکار و نهان آب- ویژگی های باور نکردنی آب

 

بخش 1 صفحات 8 تا 13

 

جلسه اول

 

 

هفته سوم

 

تهیه نمودار درختی توسط دانش آموزان از درس داده شده

ارزشیابی جهت اطمینان از فهم مطالب بخصوص ویژگی های غیر عادی آب- حل نمنه سوالات و رفع نقایص

 

ارزشیابی مستمر

 

 

بخش 1 صفحات 1 تا 13

 

جلسه دوم

 

حل فکر کنید ها و نمونه سوالات

آشنایی مجدد با مفهوم عنصر و ترکیب- ÷یوند شیمیایی و فرمول شیمیایی – موازنه کردن معادلات شیمیایی- پیوند کووالانسی-

مروری بر آموخته های گذشته – یاد آوری خواص الکتریکی ماده

 

بخش 1 صفحه 13 تا 16

 

جلسه اول

 

 

هفته چهارم

 

---------------------

اطمینان از فهم مطالب گذشته

ارزشیابی مستمر

بخش 1 صفحه 1 تا 16

 

جلسه دوم

طرح درس سالانه   شیمی سال اول دبیرستان     سال تحصیلی :1390-1389         تهییه کننده : میثم آقاسی          آبان ماه

فعالیت های دیگر و موارد لازم

هدف های کلی درس

موضوعات و عنوان های تدریس

بخش ها

جلسات هفتگی

هفته ها

حل کردن فکر کنید ها توسط دانش آموزان

توجیه خواص غیر عادی آب و قطعی بودن آن و توجیه خواص غیر عادی آب با توجه به پیوند هیدروژنی – آب به عنوان یک حلال – مفهوم کاتیون و آنیون

 

ساختار خمیده ی مولکول آب- توجیه برخی از ویژگی های غیر عادی آب- آب به عنوان حلال

 

بخش 1 صفحه 16 تا 21     

 

جلسه اول

 

 

 

هفته اول

حل نمونه سوالات توسط دانش آموزان

سنجش اهداف دروس گذشته – حل فکر کنیدها- تدریس مقایسه الکتریکی آب خالص و آب طبیعی و آب نمک

 

ارزشیابی و تدریس رسانایی الکتریکی آب

 

بخش 1 صفحه 16 تا 22      

 

جلسه دوم

حل نمونه سوالات مختلف و روش بکار گیری نمودار در حل مسائل

آشنایی با مفهوم انحلال پذیری و نمودار آن و چگونگی انحلال پذیری نمک های مختلف (مفهوم سیر شده ، سیر نشده ، فراسیر شده )

 

انحلال پذیری مواد جامد در آب

 

بخش 1 صفحه 22 تا 33

 

جلسه اول

 

 

هفته دوم

حل نمونه سوالات و فکر کنید ها توسط دانش آموزان

سنجش درک مطالب دروس گذشته بخصوص انحلال پذیری جامدات و تدریس انحلال پذیری گاز ها در آب

 

ارزشیابی مستمر و تدریس انحلال پذیری گاز ها در آب

 

بخش 1 صفحه 1 تا 24

 

جلسه دوم

حل و بحث مقادیر اکسیژن رودسار و ارتباط آن با زندگی آبزیان

راه های تامین اکسیژن مورد نیاز آبزیان- مفهوم

                                        DO

رابطه آلودگی گرمایی آب با زندگی آبزیان- مفهوم محیط اسیدی و بازی

 

اکسیژن موجود و اکسیژن مورد نیاز – آلودگی گرمایی آب- آلاینده های اسیدی و تغییر

PH

 

بخش 1 صفحه 24 تا 32

 

جلسه اول

هفته سوم

تهیه نمودار درختی توسط دانش آموزان

سنجش درک مطالب دروس گذشته و بررسی نمودارها و جداول

ارزشیابی مستمر

بخش 1 صفحه 1 تا 32

 

جلسه دوم

ارائه نمونه سوالات امتحانی برای حل و بحث درباره ی جواب آن ها

شناسایی کاتیون های سنگین و نحوه محاسبه ضریب خطر برای هر یک – مراحل تصفیه طبیعی آب – چگونگی پدید آمدن آب سخت و روش برطرف کردن سختی موقت و دائم

آلودگی آب توسط کاتیون های سنگین- تامین آب آشامیدنی و تصفیه طبیعی آب – آب سخت

بخش 1 صفحه 32 تا 38

 

جلسه اول

هفته چهارم

ایجاد چالشی برای دانش آموزان در زمینه ی علل مرگ و میر ماهی ها

سنجش درک و فهم مطالب ارائه شده در جلسات قبل و رفع نقص و سوال

ارزشیابی مستمر

بخش 1 صفحه 1 تا 38

جلسه دوم

طرح درس سالانه   شیمی سال اول دبیرستان     سال تحصیلی :1390-1389         تهییه کننده : میثم آقاسی          آذر ماه

فعالیت های دیگر و موارد لازم

هدف های کلی درس

موضوعات و عنوان های تدریس

بخش ها

جلسات هفتگی

هفته ها

تهیه ی نمودار درختی برای درس تصفیه آب و فاضلاب

آشنایی با مراحل تصفیه آب شهری و همچنین فاضلاب شهری – سرانجام ماجرای رودسار

تصفیه آب شهری – تصفیه فاضلاب شهری

بخش 1 صفحه 38 تا 43   

جلسه اول

 

 

هفته اول

حل نمونه سوالات بعد از امتحان

 

برای اطمینان از کسب اهداف آموزشی و رفع اشکال

ارزشیابی مستمر کتبی

بخش 1 صفحه

     1 تا   43

جلسه دوم

 

 

راهنمایی دانش آموزان جهت کشیدن نمودار فشار و دما برحسب

ارتفاع

 

 

ایجاد انگیزه برای رسیدن به هوایی پاکیزه – میزان گاز های موجود در دم و بازدم – و نقش گیاهان در ایجاد اکسیژن مولکولی- تقسیم بندی هوا کره به لایه های مختلف و رابطه ی تغییر فشار با ارتفاع

 

هوا – تنفس و ادامه ی زندگی- هوا کره را بهتر بشناسیم – فشار هوا و تغییر ارتفاع از سطح زمین

 

بخش 2 صفحه 42 تا 51

 

جلسه اول

 

هفته دوم

کشیدن چارت ( نمودار درختی ) توسط دانش آموزان

ارزشیابی اهداف آموزشی درس گذشته- بررسی نمودارهای فشار و دما برحسب ارتفاع – پاسخ به سوالات

 

ارزشیابی

 

 

 

بخش 2 صفحه 42 تا 51

 

جلسه دوم

 

حل نمونه سوال توسط دانش آموز

آشنایی با مفهوم فشار – فشار هوا – فشار در سطح دریا – دستگاههای اندازه گیری فشار هوا و گازها – واحدهای فشار و قانون بویل و کاربرد آن

 

فشار چیست ؟ قانون بویل

 

بخش 2 صفحه 51 تا 56

 

جلسه اول

هفته سوم

حل فکر کنیدها توسط دانش آموز

اطمینان از کسب اهداف آموزشی گذشته – رفع نقص و حل نمونه سوال – مفهوم قانون شارل و رابطه ی دمای کلوین و سلسیوس و توجیه نمودار قانون شارل

 

ارزشیابی مستمر – تدریس قانون شارل

 

بخش 2 صفحه 43 تا 56

 

جلسه دوم

ارائه ی نمونه سوال به دانش آموزان

بیان 4 نظریه ی جنبش مولکولی – چگونگی مایع کردن هوا –چگنگی جدا کردن اجزا هوا – کاربرد اجزای گوناگون هوا- اکسید شدن

نظریه ی جنبش مولکولی گازها – هوا کره معدنی از مواد شیمیایی – اکسیژن فراوانترین عنصر

بخش 2 صفحه 57 تا 62

جلسه اول

چهارم چهارم

پاسخ به سوالات امتحان و رفع مشکل ها

اطمینان از کسب اهداف آموزشی گذشته

ارزشیابی مستمر (کتبی )

بخش 2 صفحه 43 تا 62

جلسه دوم

طرح درس سالانه   شیمی سال اول دبیرستان     سال تحصیلی :1390-1389         تهییه کننده : میثم آقاسی        دی ماه

فعالیت های دیگر و موارد لازم

هدف های کلی درس

موضوعات و عنوان های تدریس

بخش ها

جلسات هفتگی

هفته ها

تهیه ی گزارش کار توسط دانش آموزان

انجام آزمایشات : کشش سطحی – انحراف باریکه ی آب – بررسی رسانایی آب نمک و آب مقطر – رنگ شناسا گرها در محیط اسیدی و بازی

 

 

آزمایشگاه

 

 

                  

----------

 

 

جلسه اول

 

هفته اول

 

 

----------------

مرور درس گذشته و رفع اشکال

مرور

 

 

 

----------

 

جلسه دوم

 

 

امتحانات ترم اول

امتحانات ترم اول

امتحانات ترم اول

 

 

امتحانات ترم اول

جلسه اول

 

 

 

هفته دوم

امتحانات ترم اول

امتحانات ترم اول

امتحانات ترم اول

امتحانات ترم اول 

جلسه دوم

 

امتحانات ترم اول

امتحانات ترم اول

امتحانات ترم اول

امتحانات ترم اول 

جلسه اول

هفته سوم

امتحانات ترم اول

امتحانات ترم اول

امتحانات ترم اول

 

امتحانات ترم اول

جلسه دوم

 

 

حل فکر کنید ها توسط دانش آموزان

نقش هوا کره برای زمین – اثر گلخانه ای – گازهای گلخانه ای

هوا کره ظرفی برای دور ریختن هوای زائد_  نقش هوا کره -

بخش 2 صفحه 62 تا 66

 

جلسه اول

هفته چهارم

تهیه ی نمودار درختی توسط دانش آموزان

سنجش اهداف آموزشی جلسه قبل- حل فکر کنید ها

ارزشیابی مستمر

بخش 2 صفحه 62 تا 66

 

 

 

جلسه دوم

 

 

طرح درس سالانه   شیمی سال اول دبیرستان     سال تحصیلی :1390-1389         تهییه کننده : میثم آقاسی       بهمن  ماه

فعالیت های دیگر و موارد لازم

هدف های کلی درس

موضوعات و عنوان های تدریس

بخش ها

جلسات هفتگی

هفته ها

حل فکر کنید ها توسط دانش آموزان

بررسی روند گرم شدن هوا در جهان – مکانیسم عمل اوزون – آسیب های ناشی از فقدان اوزون- غلظت اوزون – بررسی انواع آلاینده ها

در پناه اوزون- آلودگی هوا – انسان و آلودگی هوا- آلودگی های طبیعی

 

بخش 2 صفحه 66 تا 74

 

جلسه اول

هفته اول

تهیه نمودار درختی توسط دانش آموزان

سنجش اهداف آموزشی جلسه قبل – حل فکر کنید ها

ارزشیابی مستمر

بخش 2 صفحه 62 تا 74

جلسه دوم

 

 

بحث و حل فکر کنیدها توسط دانش آموزان

آشنایی با عملکرد اوزون در تروپوسفر و استراتوسفر- باران اسیدی و پیامدهای آن -

اوزون مولکولی با دو چهره -  باران اسیدی -  کنترل آلودگی

بخش 2 صفحه 74 تا 78

 

جلسه اول

هفته دوم

پاسخ به سوالات امتحان

سنجش اهداف آموزشی جلسه گذشته و حل نمونه سوال

 

 

 

ارزشیابی مستمر ( کتبی )

 

 

بخش 2 صفحه 62 تا 78

 

جلسه دوم

تهیه ی نمودار درختی توسط دانش آموزان

آشنایی با منابع طبیعی ، تجدید پذیر یا ناپذیر بودن منابع شیمیایی و محدود بودن آن – قانون پایستگی جرم با مثال

 

 

 

مصرف دوباره تنها راه ادامه منابع طبیعی و انواع آن منابع شیمیایی، نیازها و محدودیت ها ، پایستگی ماده

 

بخش 3 صفحه 79 تا 84

 

جلسه اول

 

هفته سوم

 

-------------

سنجش اهداف آموزشی جلسه گذشته – حل نمونه سوال

 

ارزشیابی مستمر

بخش 3 صفحه 79 تا 84

جلسه دوم

 

ارائه ی نمونه سوال امتحان

آشنایی و درک مفهوم مول – اتم گرم – جرم اتمی – مولکول گرم – حل مثال و فکر کنید ها

 

 

جرم اتم ها – شمارش اتم ها با ترازو

 

بخش 3 صفحه 84 تا 87

 

جلسه اول

هفته چهارم

حل پیشگویی کنید صفحه 90 توسط دانش آموزان

آشنایی با جدول تناوبی مندلیف – فلزات و نافلزات ، شبه فلزات  و ارزشیابی مفاهیم گذشته

ارزشیابی مستمر- تدریس عنصرهای شیمیایی و جدول تناوبی

بخش 3 صفحه 84 تا 90

جلسه دوم

 

طرح درس سالانه   شیمی سال اول دبیرستان     سال تحصیلی :1390-1389         تهییه کننده : میثم آقاسی      اسفند  ماه

فعالیت های دیگر و موارد لازم

هدف های کلی درس

موضوعات و عنوان های تدریس

بخش ها

جلسات هفتگی

هفته ها

تهییه ی نمودار درختی توسط دانش آموزان

آشنایی با عواملی که خواص عنصرها را تعیین میکند. تغییر خواص عنصرها و بهبود کاربری آنها

خواص عنصرها را چه عواملی تععین می کند؟ بهبود خواص مواد-زباله و زباله سازی

 

بخش 3 صفحه 90 تا 96

 

جلسه اول

 

هفته اول

 

--------------------

سنجش اهداف آموزشی- رفع نقص و حل مسئله

ارزشیابی مستمر

 

بخش 3 صفحه 79 تا 96

جلسه دوم

 

 

 

حل فکر کنید ها توسط دانش آموزان

آشنایی با مفهوم زباله های زیست تخریب پذیر- مزایا و معایب دستگاه زباله سوز- انواع زباله جامد

زباله های شهری و راههای دفع آن- چگونه می توان عمر منابع تجدید ناپذیر را طولانی کرد؟ زباله های جامد

 

بخش 3 صفحه 96 تا 100

 

جلسه اول

 

هفته دوم

 

-----------------------

اطمینان از کسب اهداف آموزشی و حل فکر کنید ها و نمونه سوالات

ارزشیابی مستمر

بخش 3 صفحه 79 تا 100

جلسه دوم

 

ارائه نمونه سوالات و حل فکر کنیدها

آشنایی با اهمیت بازگردانی زباله های پلاستیکی و روش بازگردانی آنها- اهمیت بازگردانی کاغذو لزوم جایگزینی به عنوان افزایش دهنده عمر منابع شیمیایی

زباله های پلاستیکی – بازگردانی زباله های پلاستیکی- کاغذ و مقوا و بازگردانی آنها- راههای افزایش عمر منابع شیمیایی

 

بخش 3 صفحه 100 تا 108

 

جلسه اول

هفته سوم

 

حل سوالات بعد از امتحان

سنجش تمام اهداف آموزشی بخش 3 و رفع نقص

ارزشیابی مستمر (کتبی )

بخش 3 صفحه 79 تا 108

جلسه دوم

 

پاسخ به سوالات در بحث گروهی

آشنایی با انواع و مفهوم سوخت های فسیلی و بحث در مورد لزوم صرفه جویی آن و حل مسائل

طلای سیاه اندوخته ای رو به پایان – نفت یک سوخت فسیلی

 

بخش 4 صفحه 109 تا 114

 

جلسه اول

هفته چهارم

 

 

-----------------------

سنجش اهداف آموزشی جلسه پیش و آشنایی با منابع نفتی و پراکندگی آنها در جهان و چرا به نفت طلای سیاه می گویند؟

 

ارزشیابی مستمر- تدریس پراکندگی منابع نفتی در جهان –نفت چیست؟

 

بخش 4 صفحه 109 تا 116

 

جلسه دوم

 

 

طرح درس سالانه   شیمی سال اول دبیرستان     سال تحصیلی :1390-1389        تهییه کننده : میثم آقاسی      فروردین  ماه

فعالیت های دیگر و موارد لازم

هدف های کلی درس

موضوعات و عنوان های تدریس

بخش ها

جلسات هفتگی

هفته ها

 

تعطیلات نوروزی

 

تعطیلات نوروزی

 

 

تعطیلات نوروزی

 

تعطیلات نوروزی

 

جلسه اول

 

هفته اول

 

تعطیلات نوروزی

 

تعطیلات نوروزی

 

تعطیلات نوروزی

تعطیلات نوروزی

 

 

جلسه دوم

 

 

تعطیلات نوروزی

تعطیلات نوروزی

تعطیلات نوروزی

تعطیلات نوروزی

 

جلسه اول

هفته دوم

تعطیلات نوروزی

تعطیلات نوروزی

تعطیلات نوروزی

تعطیلات نوروزی

 

جلسه دوم

 

حل فکر کنید ها توسط دانش آموزان

آشنایی با مفهوم نفت خام و پالایش آن – جداسازی اجزای مختلف و کاربرد هر یک

کار کردن با طلای سیاه – پالایش نفت خام – نگاهی به مولکولهای نفت

 

بخش 4 صفحه 115 تا 120

 

جلسه اول

 

هفته سوم

پاسخ به سوالات بعد از امتحان

اطمینان از یاد آوری و فهم مطالب از ابتدای بخش 4 – پاسخ به فکر کنیدها

ارزشیابی مستمر ( کتبی )

بخش 4 صفحه 109 تا 120

جلسه دوم

 

 

 

 

 

ارائه نمونه سوال جهت تمرین بیشتر

آشنایی با مفهوم شیمی آلی – ویژگی های اتم کربن – هیدروکربنهای سیر شده – نامگذاری هیدروکربنها – مفهوم ایزومر

 

شیمی آلی – ویژگی کربن- هیدروکربنهای سیر شده – ایزومر ( همپار )

 

بخش 4 صفحه 120 تا 123

 

جلسه اول

 

هفته چهارم

 

--------------------

اطمینان از کسب اهداف آموزشی و حل نمونه سوالات

ارزشیابی مستمر

 

بخش 4 صفحه 109 تا 123

جلسه دوم

 

 

طرح درس سالانه   شیمی سال اول دبیرستان     سال تحصیلی :1390-1389      تهییه کننده : میثم آقاسی     اردیبهشت  ماه

فعالیت های دیگر و موارد لازم

هدف های کلی درس

موضوعات و عنوان های تدریس

بخش ها

جلسات هفتگی

هفته ها

حل فکر کنیدها توسط دانش آموزان

آشنایی با ویژگی های آلکانها و کاربرد آنها – آشنایی با سوختن ناقص و کامل

برخی از ویژگی های مهم آلکانها- سوخت هیدروکربن ها – بهبود کیفت سوخت

 

بخش 4 صفحه 123 تا 128

 

جلسه اول

هفته اول

 

------------------------

اطمینان از درک مطالب جلسه قبلی و رفع نقص – حل مسئله

ارزشیابی مستمر

بخش 4 صفحه 109 تا 128

جلسه دوم

 

 

 

 ارائه نمونه سوال به دانش آموزان

آشنایی با هیدروکربنهای سیر نشده – آلکن و آلکین – فرآورده های پتروشیمیایی- مقایسه آلکانها و آلکن ها

 

ساخت مواد سودمند – فراتر از آلکانها- مولکولهای سازنده- فرآورده های پتروشیمی بسپار

 

بخش 4 صفحه 128 تا 132

 

جلسه اول

هفته دوم

 

-----------------------

اطمینان از کسب مهارتهای تدریس شده و رفع نقص و حل مسئله

 

ارزشیابی مستمر

 

بخش 4 صفحه 109 تا 132

 

جلسه دوم

 

 

---------------------

آشنایی با منابع احتمالی به جای نفت برای مصارف سوختن و ساختن و فوائد و مضرات آنها

 

جایگزینی نفت برای سوزاندن –جایگزینی نفت برای ساختن

 

بخش 4 صفحه 132 تا 136

 

جلسه اول

هفته سوم

پاسخ به سوالات امتحانی بعد از امتحان

اطمینان از کسب تمام مهارتهای مورد نظر بخش 4 و رفع نقص

 

ارزشیابی مستمر ( کتبی )

 

 

 

بخش 4 صفحه 109 تا 136

 

جلسه دوم

حل نمونه سوالات

رفع نقص – ارزشیابی و مرور

 

مرور و ارزشیابی

 

بخش 1

 

 

جلسه اول

هفته چهارم

حل نمونه سوالات

رفع نقص-ارزشیابی و مرور

 

مرور و ارزشیابی

 

 

 

بخش 2 و 3

 

 

جلسه دوم

 

طرح درس سالانه   شیمی سال اول دبیرستان     سال تحصیلی :1390-1389      تهییه کننده : میثم آقاسی     خرداد  ماه

فعالیت های دیگر و موارد لازم

هدف های کلی درس

موضوعات و عنوان های تدریس

بخش ها

جلسات هفتگی

هفته ها

امتحانات ترم دوم

امتحانات ترم دوم

امتحانات ترم دوم

امتحانات ترم دوم

جلسه اول

 

 

هفته اول

امتحانات ترم دوم

امتحانات ترم دوم

امتحانات ترم دوم

امتحانات ترم دوم

جلسه دوم

 

 

امتحانات ترم دوم

امتحانات ترم دوم

امتحانات ترم دوم

امتحانات ترم دوم

جلسه اول

هفته دوم

امتحانات ترم دوم

امتحانات ترم دوم

امتحانات ترم دوم

امتحانات ترم دوم

جلسه دوم

امتحانات ترم دوم

امتحانات ترم دوم

امتحانات ترم دوم

امتحانات ترم دوم

جلسه اول

هفته سوم

امتحانات ترم دوم

امتحانات ترم دوم

امتحانات ترم دوم

امتحانات ترم دوم

جلسه دوم

امتحانات ترم دوم

امتحانات ترم دوم

امتحانات ترم دوم

امتحانات ترم دوم

جلسه اول

هفته چهارم

امتحانات ترم دوم

امتحانات ترم دوم

امتحانات ترم دوم

امتحانات ترم دوم

جلسه دوم

 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم فروردین ۱۳۹۰ساعت 11:53  توسط دبیر شیمی منطقه خزل  |